บริษัท โตโยต้า พะเยา(1994) จำกัด :::: แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000‎ :::: Call Center. 054-412036, 054-412039

Toyota VIGO Standard Cab


STD 2.5J (VNT)
 • ที่พักเท้า
 • ที่เปิดฝาถังน้ำมันจากภายในรถ
 • ช่องเก็บของด้านบน
 • กุญแจรีโมท
 • เซ็นทรัลล็อก
 • ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร
 • นาฬิกาดิจิตอล
 • เสียงเตือนสวิทช์กุญแจ
 • ไฟเตือน ปิดประตู ไม่สนิท
 • ไฟเตือนไส้กรอง น้ำมันเชื้อเพลิง

 • ...อ่านต่อSTD 2.5J
 • ที่พักเท้า
 • ที่เปิดฝาถังน้ำมันจากภายในรถ
 • ช่องเก็บของด้านบน
 • นาฬิกาดิจิตอล
 • ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร
 • เสียงเตือนสวิทช์กุญแจ
 • ไฟเตือน ปิดประตู ไม่สนิท
 • ไฟเตือนไส้กรอง น้ำมันเชื้อเพลิง
 • เสียงเตือนลืมปิดไฟหน้า
 • มาตรวัดปริมาณน้ำมัน

 • ...อ่านต่อSTD 2.5J (NON-PS)
 • ที่พักเท้า
 • ช่องเก็บของด้านบน
 • ที่เปิดฝาถังน้ำมันจากภายในรถ
 • นาฬิกาดิจิตอล
 • ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร
 • ไฟเตือน ปิดประตู ไม่สนิท
 • เสียงเตือนสวิทช์กุญแจ
 • เสียงเตือนลืมปิดไฟหน้า
 • ไฟเตือนไส้กรอง น้ำมันเชื้อเพลิง
 • มาตรวัดปริมาณน้ำมัน

 • ...อ่านต่อSTD 2.7J Benzene
 • ที่พักเท้า
 • ช่องเก็บของด้านบน
 • ที่เปิดฝาถังน้ำมันจากภายในรถ
 • นาฬิกาดิจิตอล
 • ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร
 • ไฟเตือน ปิดประตู ไม่สนิท
 • เสียงเตือนสวิทช์กุญแจ
 • เสียงเตือนลืมปิดไฟหน้า
 • มาตรวัดปริมาณน้ำมัน
 • แผงคอนโซลหน้า

 • ...อ่านต่อSTD 2.7J CNG
 • ที่พักเท้า
 • ช่องเก็บของด้านบน
 • ที่เปิดฝาถังน้ำมันจากภายในรถ
 • ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร
 • นาฬิกาดิจิตอล
 • ไฟเตือน ปิดประตู ไม่สนิท
 • เสียงเตือนสวิทช์กุญแจ
 • เสียงเตือนลืมปิดไฟหน้า
 • มาตรวัดปริมาณน้ำมัน
 • แผงคอนโซลหน้า

 • ...อ่านต่อ