บริษัท โตโยต้า พะเยา(1994) จำกัด :::: แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000‎ :::: Call Center. 054-412036, 054-412039

Toyota Vigo Double Cab


4x2 2.5G
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับระดับสูง-ต่ำได้ เฉพาะด้านผู้ขับขี่
 • ไฟส่องช่องเสียบสวิตช์กุญแจ
 • ที่เปิดฝาถังน้ำมันจากภายในรถ
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับตำแหน่งได้
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับเอนได้
 • กุญแจรีโมท
 • เซ็นทรัลล็อก
 • นาฬิกาดิจิตอล
 • ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร
 • ไฟเตือน ปิดประตู ไม่สนิท

 • ...อ่านต่อ4x2 2.5E
 • ไฟส่องช่องเสียบสวิตช์กุญแจ
 • ที่เปิดฝาถังน้ำมันจากภายในรถ
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับตำแหน่งได้
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับเอนได้
 • กุญแจรีโมท
 • เซ็นทรัลล็อก
 • ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร
 • นาฬิกาดิจิตอล
 • ไฟเตือน ปิดประตู ไม่สนิท
 • เสียงเตือนสวิทช์กุญแจ

 • ...อ่านต่อ4x2 2.5J
 • ที่เปิดฝาถังน้ำมันจากภายในรถ
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับตำแหน่งได้
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับเอนได้
 • กุญแจรีโมท
 • เซ็นทรัลล็อก
 • ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร
 • นาฬิกาดิจิตอล
 • เสียงเตือนสวิทช์กุญแจ
 • ไฟเตือน ปิดประตู ไม่สนิท
 • เสียงเตือนลืมปิดไฟหน้า

 • ...อ่านต่อPrerunner 3.0G A/T
 • หมอนรองศีรษะ เบาะนั่งด้านหลัง สำหรับ 3 ที่นั่ง
 • หมอนรองศีรษะ
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับระดับสูง-ต่ำได้ เฉพาะด้านผู้ขับขี่
 • ไฟส่องช่องเสียบสวิตช์กุญแจ
 • ที่เปิดฝาถังน้ำมันจากภายในรถ
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับเอนได้
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับตำแหน่งได้
 • กุญแจรีโมท
 • เซ็นทรัลล็อก
 • ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร

 • ...อ่านต่อPrerunner 3.0G
 • หมอนรองศีรษะ เบาะนั่งด้านหลัง สำหรับ 3 ที่นั่ง
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับระดับสูง-ต่ำได้ เฉพาะด้านผู้ขับขี่
 • หมอนรองศีรษะ
 • ไฟส่องช่องเสียบสวิตช์กุญแจ
 • ที่เปิดฝาถังน้ำมันจากภายในรถ
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับเอนได้
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับตำแหน่งได้
 • เซ็นทรัลล็อก
 • กุญแจรีโมท
 • นาฬิกาดิจิตอล

 • ...อ่านต่อPrerunner 2.5G AT
 • ที่เปิดฝาถังน้ำมันจากภายในรถ
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับเอนได้
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับตำแหน่งได้
 • เซ็นทรัลล็อก
 • กุญแจรีโมท
 • ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร
 • นาฬิกาดิจิตอล
 • ไฟเตือน ปิดประตู ไม่สนิท
 • เสียงเตือนลืมปิดไฟหน้า
 • เสียงเตือนสวิทช์กุญแจ

 • ...อ่านต่อPrerunner 2.5E A/T ABS
 • ที่เปิดฝาถังน้ำมันจากภายในรถ
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับเอนได้
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับตำแหน่งได้
 • กุญแจรีโมท
 • เซ็นทรัลล็อก
 • นาฬิกาดิจิตอล
 • ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร
 • ไฟเตือน ปิดประตู ไม่สนิท
 • ไฟเตือนไส้กรอง น้ำมันเชื้อเพลิง
 • เสียงเตือนลืมปิดไฟหน้า

 • ...อ่านต่อPrerunner 2.5G
 • ไฟส่องช่องเสียบสวิตช์กุญแจ
 • จอแสดงผลข้อมูลในการขับขี่ MID (Multi Information Display)
 • ที่เปิดฝาถังน้ำมันจากภายในรถ
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับเอนได้
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับตำแหน่งได้
 • เซ็นทรัลล็อก
 • กุญแจรีโมท
 • ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร
 • นาฬิกาดิจิตอล
 • ไฟเตือน ปิดประตู ไม่สนิท

 • ...อ่านต่อPrerunner 2.5E ABS
 • หมอนรองศีรษะ เบาะนั่งด้านหลัง สำหรับ 3 ที่นั่ง
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับระดับสูง-ต่ำได้ เฉพาะด้านผู้ขับขี่
 • หมอนรองศีรษะ
 • ไฟส่องช่องเสียบสวิตช์กุญแจ
 • การปรับพวงมาลัย
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับเอนได้
 • ที่เปิดฝาถังน้ำมันจากภายในรถ
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับตำแหน่งได้
 • เซ็นทรัลล็อก
 • กุญแจรีโมท

 • ...อ่านต่อPrerunner 2.5E
 • ที่เปิดฝาถังน้ำมันจากภายในรถ
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับเอนได้
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับตำแหน่งได้
 • กุญแจรีโมท
 • เซ็นทรัลล็อก
 • นาฬิกาดิจิตอล
 • ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร
 • ไฟเตือน ปิดประตู ไม่สนิท
 • ไฟเตือนไส้กรอง น้ำมันเชื้อเพลิง
 • เสียงเตือนลืมปิดไฟหน้า

 • ...อ่านต่อ4x4 3.0G A/T
 • หมอนรองศีรษะ เบาะนั่งด้านหลัง สำหรับ 3 ที่นั่ง
 • หมอนรองศีรษะ
 • เกียร์ 4x4
 • ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)
 • จอแสดงผลข้อมูลในการขับขี่ MID (Multi Information Display)
 • ไฟสัญญาณแสดงระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ
 • ไฟส่องช่องเสียบสวิตช์กุญแจ
 • ที่เปิดฝาถังน้ำมันจากภายในรถ
 • กุญแจรีโมท
 • เซ็นทรัลล็อก

 • ...อ่านต่อ4x4 3.0G
 • หมอนรองศีรษะ เบาะนั่งด้านหลัง สำหรับ 3 ที่นั่ง
 • หมอนรองศีรษะ
 • จอแสดงผลข้อมูลในการขับขี่ MID (Multi Information Display)
 • ไฟสัญญาณแสดงระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ
 • ไฟส่องช่องเสียบสวิตช์กุญแจ
 • เกียร์ 4x4
 • ที่เปิดฝาถังน้ำมันจากภายในรถ
 • กุญแจรีโมท
 • เซ็นทรัลล็อก
 • ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร

 • ...อ่านต่อ4x4 2.5E
 • ไฟส่องช่องเสียบสวิตช์กุญแจ
 • ไฟสัญญาณแสดงระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ
 • ที่เปิดฝาถังน้ำมันจากภายในรถ
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับเอนได้
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับตำแหน่งได้
 • เซ็นทรัลล็อก
 • กุญแจรีโมท
 • นาฬิกาดิจิตอล
 • ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร
 • เสียงเตือนสวิทช์กุญแจ

 • ...อ่านต่อ4x2 2.7E Benzene
 • หมอนรองศีรษะ เบาะนั่งด้านหลัง สำหรับ 3 ที่นั่ง
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับระดับสูง-ต่ำได้ เฉพาะด้านผู้ขับขี่
 • หมอนรองศีรษะ
 • ไฟส่องช่องเสียบสวิตช์กุญแจ
 • ที่เปิดฝาถังน้ำมันจากภายในรถ
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับเอนได้
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับตำแหน่งได้
 • กุญแจรีโมท
 • เซ็นทรัลล็อก
 • นาฬิกาดิจิตอล

 • ...อ่านต่อ4x2 3.0G AT
 • หมอนรองศีรษะ เบาะนั่งด้านหลัง สำหรับ 3 ที่นั่ง
 • หมอนรองศีรษะ
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับระดับสูง-ต่ำได้ เฉพาะด้านผู้ขับขี่
 • ไฟส่องช่องเสียบสวิตช์กุญแจ
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับเอนได้
 • ที่เปิดฝาถังน้ำมันจากภายในรถ
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับตำแหน่งได้
 • กุญแจรีโมท
 • เซ็นทรัลล็อก
 • ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร

 • ...อ่านต่อPrerunner 2.5E ABS AT TRD Spor
 • สปอร์ตบาร์
 • พื้นปูกระบะ
 • มาตรวัดความเร็วรอบ
 • เซ็นทรัลล็อก
 • กุญแจรีโมท
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับตำแหน่งได้
 • ที่เปิดฝาถังน้ำมันจากภายในรถ
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับระดับสูง-ต่ำได้ เฉพาะด้านผู้ขับขี่

 • ...อ่านต่อPrerunner 2.5E ABS TRD Sportiv
 • สปอร์ตบาร์
 • พื้นปูกระบะ
 • มาตรวัดความเร็วรอบ
 • เซ็นทรัลล็อก
 • กุญแจรีโมท
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับตำแหน่งได้
 • ที่เปิดฝาถังน้ำมันจากภายในรถ
 • เบาะนั่งด้านหน้า ปรับระดับสูง-ต่ำได้ เฉพาะด้านผู้ขับขี่

 • ...อ่านต่อ